english deutsch polski

Filozofia

Strategia naszej firmy oparta jest na słowach Jamesa Medisona „Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału.” Naszym celem jest stabilny rozwój oraz postępowanie według najwyższych standardów tak, aby nasi klienci, dostawcy oraz globalna społeczność uznawała nas za uczciwą i otwartą organizację realizującą długofalową wizję rozwoju.

Misja Firmy

 Misją Womak Holding jest tworzenie przyjaznych i funkcjonalnych wnętrz odpowiadających potrzebom zarówno naszych najemców, jak i samych klientów galerii handlowych poprzez:

  • Realizację dobrze przemyślanych inwestycji popartych uprzednimi analizami rynku i oczekiwań klientów na danym obszarze
  • Budowanie trwałych relacji z partnerami opartych na wzajemnym zaufaniu
  • Indywidualne podejście do naszych klientów, zrozumienie różnorodności oraz konieczności szybkiego reagowania na potrzeby rynku
  • Współpracę wysoko wykwalifikowanych fachowców, osób kreatywnych i zaangażowanych w realizację celów firmy oraz utożsamiających się z prowadzonymi projektami

 

Działalność społeczna

Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności współpracując z władzami Miasta w zakresie inicjatyw lokalnych, usprawnień w infrastrukturze i komunikacji miejskiej (budowa wiaduktu, nowych odcinków drogowych, bezpiecznych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną). Sponsorujemy Rzeszowski Rajd Samochodowy, którego biuro prasowe tradycyjnie już mieści się w Galerii Nowy Świat. Wspieramy lokalne ośrodki i środowiska kulturotwórcze, jesteśmy jednym ze sponsorów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL, promującego uzdolnionych młodych artystów oraz różnorodność kultury muzycznej Europy i świata.

Womak Holding jest firmą zaangażowaną społecznie. Angażujemy naszych pracowników i partnerów, dążąc do wspólnej integracji przy realizacji ważnych społecznie celów. Wspierając Fundację Dziecięce Marzenia i finansując jej działania staramy się przeciwdziałać sieroctwu społecznemu dzieci oraz tworzyć perspektywy rozwoju i nauki dla dzieci z rodzin ubogich.

Nasze pasje

Jako zespół pracowników Womak Holding dzielimy po części pasje sportowe z naszymi partnerami i klientami naszych centrów handlowych, którym oprócz urozmaiconej oferty handlowej proponujemy również bogatą ofertę eventów i okolicznościowych imprez, pokazów i wystaw o różnej tematyce organizowanych regularnie i cyklicznie. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia inicjując lub włączając się w akcje promocyjne naszych partnerów m.in. Fitness Calypso, Akademia Judo, KULA Bowling&Club.