Menu

 Womak Holding S.A.

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303

53-329 Wrocław, Polska

tel. +48 71 343 39 50

Fax: +48 71 343 35 90

NIP 897-177-27-32

KRS 0000634966

REGON 021488590

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy

Kapitał zakładowy 35 090 717,00 zł

opłacony w całości

sekretariat

Kamila Jedynak

tel. +48 71 343 39 50

kamila.jedynak@womak.pl

office manager

Marzena Kalembkiewicz

tel. +48 601 656 935

marzena.kalembkiewicz@womak.pl

KOMERCJALIZACJA

Magłorzata Terlecka

Dyrektor ds. Komercjalizacji

tel. +48 601 656 883

malgorzata.terlecka@womak.pl

 

 

Patrycja Taube

Manager Komercjalizacji

tel. +48 519 609 833

patrycja.taube@womak.pl

 

Anna Dul

Asystentka ds. Komercjalizacji

tel. +48 605 880 243

anna.dul@womak.pl

MAnager CH VIKTOR 

Aleksandra Garbacz

tel. +48 530 632 669

aleksandra.garbacz@womak.p

 

MANAGER CH VIKTOR

Aleksandra Białecka

tel. +48 605 880 233

aleksandra.bialecka@womak.pl

 

 

zarząd centrami handlowymi

 

 

MAnager TARAsów grabiszyńskich

Aleksandra Garbacz

tel. +48 530 632 669

aleksandra.garbacz@womak.pl

 

dyrektor galerii nowy świat

Jerzy Sikora

tel. +48 519 609 956

jerzy.sikora@womak.pl

 

DZIAŁ MARKETINGU 

Anna Prasznic

Marketing Manager

tel. +48 605 880 097

anna.prasznic@womak.pl

 

 

Womak Delta

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303

53-329 Wrocław, Polska

tel. +48 71 343 39 50

Fax: +48 71 343 35 90

NIP 899-274-82-36

KRS 0000483622

REGON 022283989

Womak Gamma

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303

53-329 Wrocław, Polska

tel. +48 71 343 39 50

Fax: +48 71 343 35 90

NIP 897-168-69-61

KRS 0000149495

REGON 932896584