Menu

Womak Holding S.A.

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303

53-329 Wrocław, Polska

tel. +48 71 343 39 50

Fax: +48 71 343 35 90

NIP 897-177-27-32

KRS 0000634966

REGON 021488590

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy

Kapitał zakładowy 35 090 717,00 zł

opłacony w całości

sekretariat

Justyna Czerwonka

tel. +48 71 343 39 50

justyna.czerwonka@womak.pl

office manager

Marzena Kalembkiewicz

tel. +48 601 656 935

marzena.kalembkiewicz@womak.pl

komeracjalizacja

Małgorzata Terlecka

Dyrektor ds. komercjalizacji

tel. +48 601 656 883

malgorzata.terlecka@womak.pl

Patrycja Taube

Manager Komercjalizacji

tel. +48 519 609 833

patrycja.taube@womak.pl

Katarzyna Mazurkiewicz

Manager Komercjalizacji

tel. +48 696 024 209

katarzyna.mazurkiewicz@womak.pl

zarząd centrami handlowymi

 

MAnager CH VIKTOR 

Aleksandra Garbacz

tel. +48 530 632 669

aleksandra.garbacz@womak.p

 

MANAGER CH VIKTOR

Leszek Nowak

tel. +48 601 656 933

leszek.nowak@womak.pl

 

MAnager TARAsów grabiszyńskich

Aleksandra Garbacz

tel. +48 530 632 669

aleksandra.garbacz@womak.pl

 

dyrektor galerii nowy świat

 

Anna Bielenda

tel. +48 502 81 02 48

anna.bielenda@womak.pl

Womak Delta

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303

53-329 Wrocław, Polska

tel. +48 71 343 39 50

Fax: +48 71 343 35 90

NIP 899-274-82-36

KRS 0000483622

REGON 022283989

Womak Gamma

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303

53-329 Wrocław, Polska

tel. +48 71 343 39 50

Fax: +48 71 343 35 90

NIP 897-168-69-61

KRS 0000149495

REGON 932896584