Menu

Twój sukces w naszym centrum
Womak Holding

Thespian
Historia firmy

2017.06.09

Otwarcie Tarasów Grabiszyńskich we Wrocławiu

2017.01.20

Zmiana siedziby firmy - Pl. Powstańców Śląskich 1

2016.10.06     

Otwarcie Galerii Pilczyckiej we Wrocławiu

2015.12.01

Rozpoczęcie inwestycji Tarasy Grabiszyńskie we Wrocławiu

2012.06.06

Otwarcie Kula Bowling & Club

2009.11.26

Otwarcie Galerii Nowy Świat w Rzeszowie

2007.01.18

Otwarcie Centrum Handlowego Viktor w Olsztynie

2005.02.24

Rozpoczęcie inwestycji Nowy Świat w Rzeszowie

2004.11.12

Otwarcie Centrum Handlowego Viktor we Wrocławiu

2004.05.14

Otwarcie Centrum Handlowego Viktor w Poznaniu

2003.01.14

Założenie firmy Womak

O nas

Womak Holding SA stoi na czele grupy kapitałowej istniejącej na polskim rynku już od 15 lat, w której skład wchodzą m.in. spółki Womak Alfa, Womak Omega, Womak Gamma i Womak Lambda. Grupa Womak jest właścicielem i zarządcą obiektów komercyjnych w całej Polsce, m.in. w Rzeszowie, Olsztynie i Poznaniu, jednak głównym polem działalności, pozostaje Wrocław.

Szeroki portfel nieruchomości zapewnia bogatą ofertę najmu, ze względu na zróżnicowanie obiektów - od 2 do 24 tysięcy m². Grupa specjalizuje się w realizacji procesów budowy, komercjalizacji i zarządzaniu obiektami handlowymi. Zespół młodych pracowników, ambitne projekty i skuteczne działania sprawiają, że tworzy firmę o mocnych fundamentach i stabilnym rozwoju. Celem grupy jest kształtowanie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni na miarę oczekiwań klientów oraz zapewnienie bezpiecznych i przewidywalnych realizacji biznesowych. 

 

Misja

misja

Naszą misją jest wpływanie na przestrzeń przez realizację ciekawych architektonicznie projektów i kreowanie miejsc dla handlu, ludzi i miasta. 

Chcemy, aby nasze projekty dawały pracownikom szansę rozwoju, uwzględniały aspekty ekologiczne oraz nawiązywały do nowych trendów poprzez swoje funkcje, ofertę i wykonanie.

wizja

Twój sukces w naszym centrum

wartości

Wartości, którymi kierujemy się zarówno we współpracy z naszymi pracownikami i kontrahentami to PROFESJONALIZM, ROZWÓJ, PASJA, WYJĄTKOWOŚĆ I WSPÓŁPRACA.

Działalność społeczna

Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności współpracując z władzami Miasta w zakresie inicjatyw lokalnych, usprawnień w infrastrukturze i komunikacji miejskiej (budowa wiaduktu, nowych odcinków drogowych, bezpiecznych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną). Sponsorujemy Rzeszowski Rajd Samochodowy, którego biuro prasowe tradycyjnie już mieści się w Galerii Nowy Świat. Wspieramy lokalne ośrodki i środowiska kulturotwórcze, jesteśmy jednym ze sponsorów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL, promującego uzdolnionych młodych artystów oraz różnorodność kultury muzycznej Europy i świata.

Womak Holding jest firmą zaangażowaną społecznie. Angażujemy naszych pracowników i partnerów, dążąc do wspólnej integracji przy realizacji ważnych społecznie celów. Wspierając Fundację Dziecięce Marzenia i finansując jej działania staramy się przeciwdziałać sieroctwu społecznemu dzieci oraz tworzyć perspektywy rozwoju i nauki dla dzieci z rodzin ubogich.

Nasze pasje

Jako zespół pracowników Womak Holding dzielimy po części pasje sportowe z naszymi partnerami i klientami naszych centrów handlowych, którym oprócz urozmaiconej oferty handlowej proponujemy również bogatą ofertę eventów i okolicznościowych imprez, pokazów i wystaw o różnej tematyce organizowanych regularnie i cyklicznie. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia inicjując lub włączając się w akcje promocyjne naszych partnerów m.in. Fitness Calypso, Akademia Judo, KULA Bowling&Club.