Menu
Współpraca

Nasz firma to nie tylko inwestor nieruchomości. Współpracujemy z licznymi instytucjami i stowarzyszeniami, aktywnie wspieramy kulturę. Do naszych partnerów należą: 

OP ENHEIM

Wspólnie ocalić zabytek. / Gemeinsam Denkmal erhalten.
Womak Holding – Mecenas Domu dla Kultury OP ENHEIM

openheim.org

EUROPA FORUM

Należymy do Stowarzyszenia Europa Forum -  organizacja sieciowa o charakterze ekonomiczno-społecznym dla niemieckich i polskich firm na Dolnym Śląsku, która znajduje się pod patronatem Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu, Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

europa-forum.org

PZFD – Polski Związek Firm Deweloperskich

Nowoczesną organizacją branżową dbającą o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce, funkcjonujaca w skali ogólnokrajowej oraz na poziomach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku wrocławskiego i warszawskiego.  . Od 14 lat działa w trosce i imieniu inwestorów,  dzieląc się swoją wiedzą praktyczną i merytoryczną z decydentami, społeczeństwem i organizacjami pokrewnymi.

pzfd.pl

AHK - Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

AHK jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych na świecie.  AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.
 

AHK.pl

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Na Rzecz Dzieci MARZENIA

Od 2012 rokuWomak aktywnie wspiera Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Na Rzecz Dzieci MARZENIA. Stowarzyszenie to działa od 2004 roku we współpracujy z Fundacją Polen Project Leśna z Heemstede w Holandii. Wspólny projekt to „Tydzień Dzieci” w Holandii oraz „paczki Świąteczne”. Celem organizacji jest wspieranie życiowej i społecznej aktywności dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych uzależnieniem, ubogich, potrzebujących pomocy z zewnątrz. Pomoc polega na organizacji aktywnego wypoczynku, a także wspieraniu w codziennych problemach. Stowarzyszenie dąży do rozwoju postaw obywatelskich wśród lokalnej społeczności, pokazuje walory dobroczynności i działań humanitarnych.

marzenia.pl