Oświadczenie w sprawie artykułu z dnia 29 marca – internetowe wydanie Gazety Wyborczej

Szanowni Państwo,

w dniu 29 marca 2020 roku na łamach internetowego wydania wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się krzywdzący dla spółki Womak Omega oraz całej grupy Womak artykuł pt. „Zamknęła salon manicure, by nie narażać pracownic. Właściciel galerii grozi karą za przestój”, przedstawiający nieprawdziwe informacje jakoby spółka Womak Omega, w obliczu panującej epidemii oraz wprowadzonych zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności, groziła najemcom C.H. Tarasy Grabiszyńskie nałożeniem na nich kar umownych za nieprowadzenie działalności.  

Wobec powyższego, czujemy się w obowiązku sprostować ww. komunikat oraz poinformować Państwa, że spółka Womak Omega – zarządca Centrum Handlowego Tarasy Grabiszyńskie – nigdy nie  oświadczyła ani nigdy nie  sugerowała żadnemu najemcy, w tym również najemcy Coco Nails Studio, że zostaną oni obciążeni karami finansowymi za nieprowadzenie działalności w  lokalu w okresie obowiązywania ograniczeń i zakazów wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii.  Spółka dba o bezpieczeństwo oraz życie i zdrowie wszystkich użytkowników C.H. Tarasy Grabiszyńskie, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jakim jest stan epidemii.

Dbając o standard i wzajemne zaufanie w relacjach z wszystkimi naszymi Najemcami, nie możemy publicznie informować o szczegółach umów, czy też ustaleniach z Najemcami, z uwagi na obowiązującą obie strony tajemnicę handlową.

Artykuł przedstawia sytuację bardzo jednostronnie, nie pozwalając na zapoznanie się z jej szczegółami przez większość odbiorców, którzy nie posiadają prenumeraty Gazety Wyborczej. Zwrócenie się do nas z prośbą o komentarz pozwalało wierzyć, że temat zostanie przedstawiony w sposób obiektywny, tymczasem sam tytuł artykułu przedstawia spółkę Womak Omega oraz całą grupę Womak w negatywnym świetle, niezgodnym ze stanem faktycznym. Przytaczamy więc komentarz spółki zawarty w drugiej połowie artykułu, do którego być może nie wszyscy z Państwa mają dostęp:

Stanowczo zaprzeczamy, jakoby spółka Womak Omega – zarządca Centrum Handlowego Tarasy Grabiszyńskie kiedykolwiek oświadczyła lub choćby sugerowała najemcy Coco Nails Studio obciążanie karami finansowymi za brak działalności lokalu w okresie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych przez rząd. Rozumiemy, że najemcy centrów handlowych znaleźli się w trudnej sytuacji w obliczu trwającego stanu epidemii, dlatego też w sposób bieżący monitorujemy działania rządu i stosujemy się do wprowadzanych regulacji, oczekując tego samego od naszych najemców.

Pragniemy również nadmienić, że wypowiedzi sformułowane pod adresem spółki Womak Omega, jako rozpowszechniające nieprawdziwe informacje, stanowią naruszenie jej dobrego imienia, którego spółka zamierza bronić.