Dział komercjalizacji

Skontaktuj się z nami

Womak Holding SA

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303
53-329 Wrocław, Polska

NIP 897-177-27-32
KRS 0000634966
REGON 021488590

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy
Kapitał zakładowy 35 090 717,00 zł opłacony w całości

tel. +48 71 343 39 50
Fax: +48 71 343 35 90

E-mail: womak@womak.pl

Dział Office:

Office Manager

Anna Gottfried

Office Manager

tel: 530 893 122 anna.gottfried@womak.pl
Asystentka Biura

Kamila Jedynak

Asystentka Biura

tel. 71 343 39 50 kamila.jedynak@womak.pl
Asystentka Biura

Marzena Milejczak

Asystentka Biura

tel. 71 343 39 50 marzena.milejczak@womak.pl
Asystentka Biura

Monika Podgórska

Asystentka Biura

tel. 71 343 39 50 monika.podgorska@womak.pl

Dział Zarządzania Obiektami:

Dyrektor Operacyjny

Anna Bielenda

Dyrektor Operacyjny

tel: 502 810 248 anna.bielenda@womak.pl
Zarządca Obiektu

Aleksandra Garbacz

Zarządca Obiektu

tel: 530 632 669 aleksandra.garbacz@womak.pl
Zarządca Obiektu

Piotr Kaszper

Zarządca Obiektu

tel: 605 880 233 piotr.kaszper@womak.pl
Zarządca Obiektu

Remigiusz Rosiński

Zarządca Obiektu

tel: 601 656 933 remigiusz.rosinski@womak.pl
Dyrektor Galerii Nowy Świat

Jerzy Sikora

Dyrektor Galerii Nowy Świat

tel. 519 609 956 jerzy.sikora@womak.pl

Dział Techniczny:

Dyrektor Działu Technicznego

Krzysztof Sacharczuk

Dyrektor Działu Technicznego

tel: 730 839 092 krzysztof.sacharczuk@womak.pl
Koordynator ds. Technicznych

Piotr Kret

Koordynator ds. Technicznych

tel: 530 602 665 piotr.kret@womak.pl
Koordynator ds. Technicznych

Daniel Wąsiel

Koordynator ds. Technicznych

tel: 530 609 185 daniel.wasiel@womak.pl
Koordynator ds. Technicznych

Dariusz Mikołajczyk

Koordynator ds. Technicznych

tel: 601 656 704 dariusz.mikolajczyk@womak.pl
Koordynator ds. Technicznych

Maciej Ryjo

Koordynator ds. Technicznych

tel. 537 983 064 maciej.ryjo@womak.pl

Dział Komercjalizacji:

Manager
ds. Komercjalizacji

Patrycja Taube

Manager
ds. Komercjalizacji

tel: 519 609 833 patrycja.taube@womak.pl
Asystentka ds. Komercjalizacji

Anna Dul

Asystentka ds. Komercjalizacji

tel: 605 880 243 anna.dul@womak.pl

Marketing/ Kontakt dla prasy:

Marketing Manager

Anna Prasznic

Marketing Manager

tel: 605 880 097 anna.prasznic@womak.pl

Zarząd Spółek Womak:

Członek Zarządu

Katarzyna Puźniak

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sebastian Moskal

Członek Zarządu