Dział komercjalizacji

Skontaktuj się z nami

Womak Holding SA

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303
53-329 Wrocław, Polska

NIP 897-177-27-32
KRS 0000634966
REGON 021488590

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy
Kapitał zakładowy 35 090 717,00 zł opłacony w całości

tel. +48 71 343 39 50
Fax: +48 71 343 35 90

E-mail: womak@womak.pl

Dział Office:

Office
Manager

Anna Gottfried

Office
Manager

tel: 71 343 39 50 anna.gottfried@womak.pl
Specjalista
ds. administracyjnych

Marzena Milejczak

Specjalista
ds. administracyjnych

tel. 71 343 39 50 marzena.milejczak@womak.pl
Specjalista
ds. administracyjnych

Marta Łobacz

Specjalista
ds. administracyjnych

tel. 71 343 39 50 marta.lobacz@womak.pl
Asystentka
Biura

Gabriela Żegnałek

Asystentka
Biura

tel. 71 343 39 50 gabriela.zegnalek@womak.pl

Dział Zarządzania Obiektami:

Dyrektor
Operacyjny

Anna Bielenda

Dyrektor
Operacyjny

anna.bielenda@womak.pl
Zarządca Obiektu

Aleksandra Garbacz

Zarządca Obiektu

tel: 530 632 669 aleksandra.garbacz@womak.pl
Zarządca Obiektu

Adrian Misiura

Zarządca Obiektu

tel: 605 880 233 adrian.misiura@womak.pl
Dyrektor Galerii Nowy Świat

Jerzy Sikora

Dyrektor Galerii Nowy Świat

tel. 519 609 956 jerzy.sikora@womak.pl

Dział Techniczny:

Dyrektor
Działu Technicznego

Krzysztof Sacharczuk

Dyrektor
Działu Technicznego

krzysztof.sacharczuk@womak.pl
Koordynator ds. Technicznych

Paulina Wieczorek

Koordynator ds. Technicznych

530 609 185 paulina.wieczorek@womak.pl
Koordynator ds. Technicznych

Krzysztof Kułaga

Koordynator ds. Technicznych

601 656 704 krzysztof.kulaga@womak.pl

Dział Komercjalizacji:

Manager
ds. Komercjalizacji

Patrycja Taube

Manager
ds. Komercjalizacji

tel: 519 609 833 patrycja.taube@womak.pl
Manager
ds. Komercjalizacji

Jadwiga Skierska

Manager
ds. Komercjalizacji

570 793 717 jadwiga.skierska@womak.pl

Marketing/ Kontakt dla prasy:

Marketing Manager

Anna Prasznic

Marketing Manager

tel: 605 880 097 anna.prasznic@womak.pl

Zarząd Spółek Womak:

Członek Zarządu

Katarzyna Puźniak

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sebastian Moskal

Członek Zarządu