Informacja o uzyskaniu Subwencji Finansowej, podmiotem udzielającym wsparcia był PFR