Wspieramy dzieciaki – działalność charytatywna

Womak jest firmą rozumiejącą obowiązki wynikające ze społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego staramy się wspierać dobre inicjatywy. Naszą działalność doceniła także współpracująca z nami Fundacja Dom – Dbamy o Młodych.

My również serdecznie dziękujemy za to, jak pracownicy Fundacji zmieniają codziennie świat na lepszy.