Pro- Sale w Viktor Wrocław

Womak Holding w swoim portfolio posiada obiekty o powierzchni nieprzekraczającej 3000 mkw GLA. Niewielka kubatura nie powstrzymuje jednak organizacji przed działaniami na rzecz zwiększenia sprzedaży najemców. Jedną z takich aktywności była organizacja akcji Wiosna błyszcząca atrakcjami w Centrum Handlowym Viktor we Wrocławiu.

Zadaliśmy sobie pytanie : Czy bransoletki mogą być motywacją do zakupów u konkretnych najemców? Event  udowodnił, że tak! Akcja odbyła się 22 marca, jednak zapowiedziana została już niemal dwa tygodnie wcześniej. Warunkiem udziału było zrealizowanie zakupów o określonej wartości u wybranych najemców centrum. Nagrodą były atrakcyjne bransoletki. Jak był nasz cel? Długoterminowe zwiększenie sprzedaży i ocieplenie wizerunku centrum.

Wydarzenie cieszyło się popularnością, która przerosła oczekiwania organizatorów, a jej długofalowe skutki obserwujemy do dziś.