Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak Womak Holding SA realizuje jej założenia w praktyce

Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak Womak Holding SA realizuje jej założenia w praktyce

O społecznej odpowiedzialności biznesu mówić można w wielu różnych aspektach. CSR (ang. corporate social responsibility) to praktyka, która dynamicznie się rozwija, nie pozostawiając złudzeń – działalność gospodarcza to już nie tylko bezrefleksyjne dążenie do maksymalizacji zysków, ale również świadomość roli, jaką dana firma pełni w społeczeństwie, środowisku czy nawet w relacjach z różnymi grupami interesariuszy. W Womak Holding SA od lat realizujemy postanowienia związane z ciągłym inwestowaniem nie tylko w najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, ale również w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, działalność charytatywną, aktywizację lokalnych społeczności, a nawet kulturę i sztukę.

Działalność odpowiedzialna społecznie – co zyskujemy?

Wieloletnia praktyka utwierdziła nas w przekonaniu, że takie podejście jest właściwe i przynosi realne, wymierne skutki. Dlaczego? Jako właściciel i zarządca obiektów komercyjnych w całej Polsce, działamy w wielu różnych obszarach, a każda z naszych inwestycji realizuje zupełnie inne potrzeby skupionych wokół nich społeczności. Naszą misją jest wpływanie na przestrzeń przez realizację ciekawych architektonicznie projektów i kreowanie miejsc dla handlu, ludzi i miasta. Chcemy, aby nasze projekty dawały pracownikom szansę rozwoju, uwzględniały aspekty ekologiczne oraz nawiązywały do nowych trendów poprzez swoje funkcje, ofertę i wykonanie. Angażując się w sprawy ważne dla klientów naszych obiektów możemy być bliżej nich, wsłuchując się w ich potrzeby. Naszą markę, opartą na działaniach społecznie odpowiedzialnych, budujemy nie tylko wśród klientów korzystających z oferty naszych inwestycji, ale również najemców i partnerów biznesowych. Korzyści wynikające z takiego podejścia, nie skupiają się jedynie wokół aspektów sprzedażowych. Ważną kwestią są dla nas również zasoby ludzkie, umiejętne gospodarowanie nimi, a także odpowiedzialność wynikająca z pełnienia roli rzetelnego pracodawcy, utożsamiającego się z wartościami wyznawanymi przez nasz zespół.

Działalność charytatywna spółki

Działalność charytatywna na stałe wpisana jest w kalendarz aktywności zespołu Womak Holding SA. Jednym z przykładów działań, które konsekwentnie realizujemy od lat jest uczestnictwo w Biegu Firmowym. Bieg odbywa się cyklicznie od 2013 roku w maju i czerwcu, kolejno we Wrocławiu i Warszawie. Ideą Biegu Firmowego jest szerzenie aktywności fizycznej wśród pracowników firm oraz pomoc najbardziej potrzebującym. W tym roku wzięliśmy udział w Biegu Firmowym, by wesprzeć działania charytatywne Fundacji Everest.

Innym przykładem działalności charytatywnej jest wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej na Rzecz Dzieci MARZENIA, które istnieje od 2004 roku. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z gminy Leśna. Działania organizacji nastawione są na pokazanie dzieciom innego obrazu świata, zapoznanie ich z kulturą innych krajów oraz rozwijanie zainteresowań. Wartości te są bliskie również nam, dlatego wspieramy aktywność Stowarzyszenia, z radością obserwując efekty wspólnych działań.

Fundacja Dom Dbamy o Młodych to niezależna organizacja pozarządowa, której misją jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży najciężej doświadczonych przez los, które nie znajdują wystarczającego wsparcia w środowisku, w którym żyją. Zarówno edukacyjna, jak i bezpośrednia misja Fundacji są wartościami, z którymi się identyfikujemy, dlatego szczególnie cieszymy się tą współpracą.

Womak Holding SA na straży ekologii!

Świadomość ekologiczna rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na produkty i usługi, które wpisują się w misję dbania o środowisko naturalne. Świadczy o tym nie tylko panująca moda, ale również badania – według raportu CBOS aż 84% Polaków deklaruje posiadanie wiedzy o zagrożeniach dla środowiska[1]. Instytut YouGov podaje z kolei, że aż 75% polskich obywateli jest zaniepokojona zmianami klimatu[2]. Wiedza o potrzebach naszych klientów a także osobiste zaangażowanie w kwestie środowiskowe, zadecydowała o naszej aktywnej postawie i akcjach, które wspieramy.

Jedną z ostatnich aktywności zrealizowanych w naszym obiekcie było Sąsiedzkie Sadzenie Drzew w ekologicznym centrum Mińska 58 we Wrocławiu. Odbyło się ono w kwietniu 2019 roku. Podczas akcji wspólnie z okolicznymi mieszkańcami stworzyliśmy minipark. We wspólną działalność zaangażowani byli również lokalni działacze – Rada Osiedla Muchobór Wielki, Straż Miejska, a także Stowarzyszenie Grupa Ratuj, która zachęca do adopcji psów. Więcej informacji o przebiegu współpracy, a także samej akcji znajduje się w artykule „Rola lokalnych działaczy w działalności centrum handlowego typu convenience”, zapraszamy!

O ekologię dbamy nie tylko przy wyborze materiałów (jak np. w przypadku Mińskiej 58), czy wykonawców naszych inwestycji. W tym roku ponownie wsparliśmy również akcję Godzina dla Ziemi WWF, która ma na celu pokazanie, jak niewielka zmiana nawyków potrafi w ogromny sposób wpłynąć na środowisko. W naszych centrach handlowych wyłączyliśmy oświetlenie zewnętrzne o godz. 20.30.

Aktywizacja lokalnych społeczności

W przypadku centrów typu convenience, które są kluczowym elementem naszej działalności, szczególnie ważne są lokalne społeczności skupione wokół obiektu. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, współpracujemy z lokalnymi działaczami. Staramy się nie tylko realizować własne cele, ale też słuchać potrzeb naszych klientów i odpowiadać na nie.

Jedną z inicjatyw, w których nadrzędnym celem jest zaangażowanie lokalnych mieszkańców jest Festyn Grabiszyński, który wspieramy. Zachęcenie do wspólnej zabawy i spędzenia czasu na świeżym powietrzu, to sposób na budowanie wizerunku marki, a także promocję obiektu. Na rzecz mieszkańców osiedla Grabiszyn działamy również poprzez współpracę z Fundacją Ogrody Edukacyjne, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli wrocławskim projektem z zakresu CSR i współpracy międzysektorowej mającym na celu stworzenie atrakcyjnych społecznie miejsc rekreacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wrocławia.

Stowarzyszenia partnerskie

Ważną częścią naszych aktywności jest również współpraca z organizacjami, które wspierają nas merytorycznie a także umożliwiają realizację celów biznesowych. Należą do nich między innymi:

  • Polska Rada Centrów Handlowych – największa w Polsce organizacja pozarządowa skupiająca ponad 240 firm i specjalistów związanych z branżą centrów oraz ulic handlowych. Polska Rada Centów Handlowych jest narodowym partnerem ICSC i działa na terenie Polski od 2003 roku. Członkowie PRCH to profesjonaliści branży nieruchomości handlowych. Wśród Członków Wspierających znajdują się:

– deweloperzy, inwestorzy, banki, zarządcy centrów handlowych

– sieci handlowe, najemcy centrów handlowych

– architekci, agencje, prawnicy działów nieruchomości, marketerzy, konsultanci i inne firmy związane bądź zainteresowane branżą nieruchomości handlowych

  • Polski Związek Firm Deweloperskich – jest jedyną ogólnopolską organizacją w Polsce reprezentującą głos środowiska deweloperskiego. Związek funkcjonuje już 14 lat i zrzesza ponad 140 firm o ugruntowanej pozycji rynkowej. Misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego.
  • Europa Forum – wywodzi się z byłego koła gospodarczego które powstało w połowie lat 90tych przy Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu i stanowi sieć firm będących w większości podmiotami o polsko-niemieckich powiązaniach kapitałowych, które osiedliły się w regionie Dolnego Śląska. W ramach działań łączy realizowanie celów gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych. Firmy członkowskie EUROPA FORUM tworzą aktywne forum wymiany doświadczeń i chętnie służą swoją wiedzą tym, którzy są zainteresowani zaangażowaniem się na Dolnym Śląsku – lub też po drugiej stronie Odry.
  • AHK – Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa – jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od kilkunastu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.

Działalność kulturalna, w którą angażuje się Womak Holding SA

Jako firma wspieramy nie tylko akcje o znaczeniu charytatywnym, ekologicznym czy społecznym. Jesteśmy również Mecenasem Kultury – tę rolę realizujemy poprzez patronat Fundacji OP ENHEIM, która zorganizowała m.in. Wystawę Mirosława Bałki pod kuratelą Andy Rottenberg o tytule: 1/1/1/1/1, która za swoją tematykę obrała Ojczyznę. Jej znaczenie miało szczególny wymiar w takim mieście, jak Wrocław. Miasto to jest miejscem przenikania wielu kultur: hebrajskiej, niemieckiej, polskiej, co wynika z historycznych burz, jakich doświadczyła stolica Dolnego Śląska.

Inną formą współpracy z Fundacją OP ENHEIM jest OP_FAME, czyli cykl edukacyjny dla artystów w OP ENHEIM we Wrocławiu. OP_FAME to cykl konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych skierowanych do artystów sztuk wizualnych i kuratorów, którzy chcieliby dowiedzieć się z czym wiąże się zawodowa praca w sektorze kultury i sztuki, a dodatkowo poszerzyć wiedzę z zakresu rynku sztuki, rezydencji artystycznych i współpracy na linii artysta-galeria.

Współpracujemy również przy programie OP_VISITORS. Wydarzenie to program wizyt studyjnych, które poświęcone są współpracy polsko-niemieckiej i koncentruje się na tematach, które dają możliwość poznania modeli pracy, organizacji, planowania w sektorze artystycznym w obu krajach. Celem projektu jest zwiększenie mobilności i kompetencji zawodowych uczestników w oparciu o wzajemne doświadczenie i wiedzę ekspercką. Nawiązane w ten sposób kontakty mają nie tylko skrócić dystans pomiędzy uczestnikami, a ekspertami, ale też pozytywnie wpłynąć na współpracę, integrację i elastyczność zawodową.

Przyszłość polskiego biznesu jest w naszych rękach!

Z radością obserwujemy, że społeczna odpowiedzialność biznesu a także rozumienie roli, jaką działalność przedsiębiorstw pełni w społeczeństwie, są coraz popularniejsze. Mamy nadzieję, że nasz przykład zainspiruje do podobnych działań również inne firmy z wielu branż, wspólnie tworząc nową jakość i lepszą rzeczywistość.

 

[1] CBOS, Polacy wobec zmian klimatu, 2018, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_158_18.PDF

[2] European Investment Bank, Ankieta EBI dotycząca klimatu, 2018,

http://www.eib.org/attachments/press/2018-12-10-1st-survey-poland-pl.pdf